• Salad & Jar – Presenting the winners of Social Impact Award Kosovo 2017

  A team of students and a family team with their idea Salad & Jar is among the winners of Social Impact Award Kosovo 2017 by the decision of a jury consisted of representatives of the corporate sector, the university community, entrepreneurship activists, and civil society.

  Two sisters and their brother from Gracanica presented the idea of producing healthy salads, packed in glass jars. Vibrant colors, fresh ingredients, and delicate taste will soon conquer the market in Pristina and other bigger towns in Kosovo, they believe. They will buy all ingredients locally, from farmers who often struggle to find a market for their products. Their neighbors from a group of older, hardly employable women will then combine ingredients according to precise recipes, to healthy but tasteful meals.

  Busy people with healthy habits in fancy cafes in Pristina will have a new option for their meal, while women, farmers, and members of Salad & Jar team will earn decent payments. In order to achieve this, they have already prepared receipts, design and an online campaign.

  Video presentation for the community vote:

  As a winner of Social Impact Award Kosovo, Salad & Jar team will get the opportunity to be a part of Social Impact Award Summit in Belgrade, a chance for further mentoring support and a start-up capital of EUR1500 provided by Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Together with all local and regional partners, Foundation Dokukino will strongly support winners on their way to becoming a successful social business.
 • PROGLAŠENI FINALISTI NAGRADE ZA DRUŠTVENE PROMENE NA KOSOVU

  Program Nagrada za društvene promene (Social Impact Award) po prvi put ove godine se realizuje na Kosovu. Rezultat toga su desetine mladih, koji su prošli kroz direktne offline edukativne radionice i hiljade njih koji su pratili sve to – online.

  Neizmerno nam je zadovoljstvo da predstavimo finaliste takmičenja Nagrade za društvene promene (Social Impact Award) na Kosovu za najbolju ideju za društveni biznis. 23 kompletne prijave su pristigle, a odabreno je sledećih osam, za period inkubacije:

  • Nga Nena,
  • Salad and jar,
  • Ndryshe,
  • Proizvodnja EKO/PVC kesa,
  • Home Arts,
  • Kroz borilačke veštine do boljeg zdravlja,
  • VTL Gallery Shop,
  • Izrada nameštaja od paleta.

   

  Svim finalistima će biti pružena šansa da kroz šestosedmični inkubacijski period i rad sa mentorima razviju svoju ideju i kvalifikuju se za jednu od nagrada u iznosu od 1.500 EUR-a inicijalnog kapitala i put u Beograd na Social Impact Award Summit. Čestitamo!

  Istovremeno, zahvaljujemo se svim učesnicima i učesnicama koji u ovoj tesnoj konkurenciji nisu uspeli da se plasiraju u dalje faze takmičenja i želimo im puno uspjeha u daljem radu. Zahvaljujemo vam se svima na poverenju koje ste nam ukazali i posvećenosti koju ste pokazali od pokretanja Nagrade za društvene promene (Social Impact Award) na Kosovu.

  Duboko smo uvereni da je baš društveni biznis – biznis sa srcem – poslovni model modernog društva, u kome istovremeno dok iskreno voliš ono što radiš i radiš ono što voliš pomažeš svojoj lokalnoj zajednici i menjaš društvo na bolje. Zato je i naše srce puno kada ovoliko mladih na Kosovu deli sa nama istu viziju i strast!

 • U SHPALEN FINALISTËT TË GARËS PËR ÇMIMIN PËR NDRYSHIMET SOCIALE NË KOSOVË

  Programi Çmimi për ndryshimet sociale (Social Impact Award)  është duke u realizuar për herë të parë këtë vit në Kosovë. Rezultat i këtij janë dhjetëra të rinjtë, të cilët kanë marrë pjesë në punëtoritë offline të drejtpërdrejta edukative dhe mijërat që kanë ndjekur  gjithë këtë – online.

  Kemi kënaqësinë të madhe të ju prezantojmë  finalistët e garës për Çmimin për ndryshimet sociale (Social Impact Award) në Kosovë për idenë më të mirë të biznesit social. Kemi pranuar 23 aplikacione të plota, kurse u miratuan tetë në vijim, për periudhën e inkubacionit:

  • Nga Nena,
  • Salad and jar,
  • Ndryshe,
  • Proizvodnja EKO/PVC kesa,
  • Home Arts,
  • Kroz borilačke veštine do boljeg zdravlja,
  • VTL Gallery Shop,
  • Izrada nameštaja od paleta.

  Të gjithë finalistëve do të jepet mundësia që gjatë periudhës gjashtë-javore të inkubacionit dhe punës me mentorët, të zhvillojnë idenë e tyre dhe të kualifikohen për njërin nga çmimet, në shumë prej  1.500 euro të kapitalit fillestar dhe udhëtimin në Beograd në Samitin e Çmimit për ndryshimet sociale. Urime!

  Njëkohësisht, falënderojmë të gjithë pjesëmarrësit të cilët, në këtë konkurrencë të ngushtë, nuk arritën të kualifikohen në fazat e mëtejshme të garës dhe i urojmë shumë suksese në punën e tyre të mëtutjeshme. Falënderojmë të gjithë për besimin dhe përkushtimin e treguar që nga fillimi i garës për Çmimin për ndryshimet sociale (Social Impact Award) në Kosovë.

  Jemi thellësisht të bindur se, pikërisht biznesi social – biznes me zemër – është model i biznesit të shoqërisë moderne, në të cilin, derisa sinqerisht e do atë që e bën dhe bën atë që e do, njëkohësisht e ndihmon  komunitetin tënd lokal  dhe ndryshon shoqërinë për të mirë. Kjo është edhe arsyeja pse zemra jonë mbushet plotë kur kaq shumë  të rinj në Kosovë ndanë të njëjtin vizion dhe pasion me ne!