• Salad & Jar – Presenting the winners of Social Impact Award Kosovo 2017

    A team of students and a family team with their idea Salad & Jar is among the winners of Social Impact Award Kosovo 2017 by the decision of a jury consisted of representatives of the corporate sector, the university community, entrepreneurship activists, and civil society. Two sisters and their brother from Gracanica presented the idea of producing healthy salads, packed in glass jars. Vibrant colors, fresh ingredients, and delicate taste will soon […]

  • PROGLAŠENI FINALISTI NAGRADE ZA DRUŠTVENE PROMENE NA KOSOVU

    Program Nagrada za društvene promene (Social Impact Award) po prvi put ove godine se realizuje na Kosovu. Rezultat toga su desetine mladih, koji su prošli kroz direktne offline edukativne radionice i hiljade njih koji su pratili sve to – online. Neizmerno nam je zadovoljstvo da predstavimo finaliste takmičenja Nagrade za društvene promene (Social Impact Award) na Kosovu za najbolju ideju za društveni biznis. 23 kompletne prijave su pristigle, a odabreno je […]

  • U SHPALEN FINALISTËT TË GARËS PËR ÇMIMIN PËR NDRYSHIMET SOCIALE NË KOSOVË

    Programi Çmimi për ndryshimet sociale (Social Impact Award)  është duke u realizuar për herë të parë këtë vit në Kosovë. Rezultat i këtij janë dhjetëra të rinjtë, të cilët kanë marrë pjesë në punëtoritë offline të drejtpërdrejta edukative dhe mijërat që kanë ndjekur  gjithë këtë – online. Kemi kënaqësinë të madhe të ju prezantojmë  finalistët e garës për Çmimin për ndryshimet sociale (Social Impact Award) në Kosovë për idenë më […]